واحد فرمانیه؛ مدرسه ای برای آفرینش فردا

تربیت دانش آموزی استاندارد در تمامی وجوه زندگی، از اهداف هر سیستم آموزشی است. این را «حجت حضرتی» مدیر دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد فرمانیه درباره اهمیت و نقش مدرسه در هدایت مسیر دانش آموزان در گفتگو با خبرنگار سایت علامه طباطبایی می گوید. در این مصاحبه، حضرتی از برنامه های سال تحصیلی جاری با نیم نگاهی به تجارب سال تحصیلی گذشته می گوید؛ در ادامه مصاحبه ما با مدیر واحد فرمانیه را می خوانید.

پایگاه تابستانی یکی از مقاطع مهم سال تحصیلی دانش آموزان است. فرمانیه ای ها ها این مقطع را چطور پشت سر گذاشتند؟

کلاس های پایگاه تابستانی در واحد فرمانیه به گونه ای برنامه ریزی شد تا همه سلیقه های دانش آموزان را در بر گیرد. مثلا در کنار کلاس های ریاضی، شیمی، فیزیک و زبان، کلاس هایی مثل چالش ریاضی با موضوع دانستنی ها و تاریخ ریاضی و جلسات مرور داشتیم. کلاس پژوهش، داستانطوری و اتیکت را هم با موضوعات پژوهشی، آشنایی با متون داستانی ادبیات تعلیمی ایران و مهارت های اخلاقی ، فردی و اجتماعی و مباحثی مربوط به تعاملات اجتماعی انسان ها برگزار کردیم.

مهم ترین اهداف واحد فرمانیه در سال تحصیلی جدید چیست؟

تربیت دانش آموزانی ممتاز در زمینه های مختلف آموزشی، فرهنگی، پرورشی و پژوهشی از اصلی ترین اهدافمان در ارتباط با دانش آموزان است که هر ساله با برنامه های متنوعی درصدد رسیدن به آن هستیم. اما در کنار دانش آموزان اولیا را هم داریم؛ به ویژه با آنلاین شدن مدارس که باعث چند برابر شدن ارتباط مدرسه با اولیا از طریق کانال ها و جلسات حضوری و غیر حضوری به دلیل عدم حضور دانش آموزان در مدرسه شد. جدای از بحث شفافیت که در یک سال گذشته همواره داشتیم و سعی در مرتب کردن نظام اداری برای اطلاع دقیق اولیا داشتیم، مهم ترین اصل ما برگزاری تمامی برنامه ها در حوزه های مختلف مربوط به اولیا و دانش آموزان است.

برای سال تحصیلی جاری چه برنامه های آموزشی دارید؟

با توجه به تجاربی که آموزش آنلاین یک سال و نیم گذشته برای ما داشت، امسال وضعیت آموزشی مدرسه را از طریق برنامه هایی مثل ارتقا دبیران و برنامه ریزی دقیق آموزشی بالاتر بردیم. همچنین برنامه ریزی هایی هم در راستانی حضوری کردن کلاس ها با حضور تعداد اندکی از دانش آموز خواهیم داشت تا اگر امسال هم کلاس ها به روال عادی برنگشت بتوانیم بعضی نواقص آموزش آنلاین را جبران کنیم. در آزمون هایی هم که چه در سال تحصیلی گذشته و چه در پایگاه تابستانی برگزار شد، کمترین درصد غایب را برای سنجش درست دانش آموزان داشتیم. زیرا هدف از آزمون تنها سنجیدن میزان یادگیری دانش آموز از مطالب ارائه شده توسط دبیران است.

در حوزه فرهنگی چه برنامه هایی دارید؟

در واحد فرمانیه سه ماموریت اصلی در حوزه فرهنگی تعریف کرده ایم؛ تقویت باورهای ملی و مذهبی دانش آموزان، توجه به سلامت عاطفی و روانی آن ها و اهمیت سلامت جسمی برای زندگی بهتر و پیشگیری از بیماری ها از جمله مهم ترین رسالت های ما در حوزه موضوعات فرهنگی است. در حوزه سلامت بچه ها هم در سال تحصیلی قبل برنامه های آنلاینی داشتیم که امسال هم آن ها را ادامه خواهیم داد. همچنین برنامه هایی هم برای سلامت روحی دانش آموزان داریم؛ سلامت روحی دانش آموزان شاید بزرگ ترین بخشی بود که همه گیری کرونا و آنلاین شدن مدرسه، آن را به صورت محدود شدن تفریحات و کودکی دانش آموزان هدف قرار داد. برنامه های ما در این بخش در کنار رفع ضعف های پیش آمده برای دانش آموزان، شامل دوره هایی است که در قالب گروه های کوچک و برای ارتباط همسالان با یکدیگر برگزار خواهیم کرد.

اخبار پیشنهادی