هفتمی های پاسداران برای نیمسال دوم چه برنامه هایی دارند؟

دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران، سال تحصیلی را با دو نیمسال کاملا متفاوت سپری می کنند. «جواد امانی» مشاور پایه هفتم واحد پاسداران درباره این تقسیم و متفاوت بودن فضای دو نیمسال اول و دوم می گوید:« دانش آموز پایه هفتم سختی های زیادی را تحمل می کند. یک دانش آموز هفتمی از فضای یک یا دو دبیر به فضایی آمده که چندین دبیر دارد. از طرفی تک درس هم برای او به چند قسمت در هر درس تبدیل شده است. مجموع این شرایط باعث شده که دانش آموز هفتمی دچار استرس بشود. برای کم کردن این فشار و استرس ها، برنامه های متنوعی را باید برای هر نیمسال تحصیلی در نظر گرفت.»

دی ماه پله پرتاب دانش آموز است؛ امانی می گوید:« دی ماه می تواند پله پرتاب دانش آموزان از نظر مطالعه و آمادگی درسی باشد. دانش آموزان در این ماه با توجه به امتحانات نیمسال اول، از نظر آمادگی و سطح دانش هر درس به یکدیگر نزدیک می شوند.»

به گفته مشاور پایه هفتم پاسداران در پایان امتحانات نیمسال اول باید دو گام موثر برداشت:« برداشتن دو قدم پس از امتحانات نیمسال اول ضروری است؛ گام اول برطرف کردن موانع آموزشی نیمسال اول است و گام دوم بالا بردن ارتباط دبیر و دانش آموز. در نیمسال دوم حجم مطالب آموزشی به مراتب کمتر از نیمسال اول است و این مهم به ما، در بالا بردن ارتباط کلامی دانش آموز، تقویت اعتماد به نفس او و از بین بردن استرس های آموزش آنلاین کمک می کند.»

امانی معتقد است نیمسال دوم زمانی برای پاک کردن خستگی آموزشی دانش آموز است:« نیمسال دوم، نیمسال از بین بردن خستگی آموزشی است. در این مقطع با برگزاری جلسات مشاوره فردی و گروهی و انجام صحبت های انگیزشی، خودباوری را در دانش آموزان تقویت می کنیم. همچنین جلسات متعدد با اولیا در آگاه سازی خانواده ها و هم جهت کردن آن ها با مدرسه بسیار موثر است.»

لحاظ کردن کارنامه کیفی در کنار کارنامه کمی، از دیگر برنامه های امانی برای دانش آموزان هفتمی است:« برخلاف نیمسال اول که ملاک ارزیابی تنها کارنامه کمی بود، در نمیسال دوم علاوه بر آن کارنامه کیفی هم برای دانش آموزان هفتمی خواهیم داشت. در نیمسال دوم تمام تلاش ما در کنار بحث آموزشی، بالا بردن روحیه کارگروهی دانش آموزان و بها دادن به ارزش هایی است که برای دانش آموزان مهم می باشد.»

اخبار پیشنهادی