مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

هفتمی های واحد گلستان در اردوی دوستی

اردوی دوستی دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان سه شنبه ۲۱ تیرماه برگزار شد.

تعیین سطح زبان، حضور در سالن ورزشی و انجام بازی و سرگرمی های پرورشی و ورزشی و  استخر، از جمله برنامه های اردوی دوستی هفتمی های واحد گلستان بود.

پایگاه تابستانی دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان از ۲۵ تیرماه شروع می شود. گلستانی ها در پایگاه تابستانی دو روز در کلاس های درسی حاضر می شوند و یک روز هم به اردو و سالن ورزشی می روند.

اخبار پیشنهادی