هفتمی های واحد گلستان در اردوی دوستی

اردوی دوستی دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان سه شنبه ۲۱ تیرماه برگزار شد.

تعیین سطح زبان، حضور در سالن ورزشی و انجام بازی و سرگرمی های پرورشی و ورزشی و  استخر، از جمله برنامه های اردوی دوستی هفتمی های واحد گلستان بود.

پایگاه تابستانی دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان از ۲۵ تیرماه شروع می شود. گلستانی ها در پایگاه تابستانی دو روز در کلاس های درسی حاضر می شوند و یک روز هم به اردو و سالن ورزشی می روند.

اخبار پیشنهادی