هشتمی های فرمانیه در بهار اوشان

دانش آموزان پایه هشتم  دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی _واحد فرمانیه در نوزدهم فروردین ۹۶ به اردو تفریحی اوشان رفتند.

آن‌ها در یک فضای تفریحی و فرهنگی همراه با شور و نشاط نوجوانی اوقات مفرح و خوشی را گذراندند.

اردوها با هدف رشد و پرورش شخصیت دانش‌آموزان و اجتماعی شدن آن‌ها ،تربیت و سازندگی برگزار می گردد. از این رو  برگزاری اردوهای متنوع علمی، فرهنگی و پرورشی از برنامه های مدون، هدفمند و برنامه ریزی شده مدارس مجتمع علامه طباطبایی می باشد.

در این اردو بر برنامه های گروهی تاکید شد. از مهمترین برنامه های این اردو میتوان به ایجاد انگیزه، انجام کارهای جمعی و گروهی در یک فضای دوستانه، برپایی نماز جماعت، ورزش و بازی جمعی، استخر و … اشاره نمود.

اخبار پیشنهادی