هدایت تحصیلی و برنامه مطالعاتی؛ دو برنامه ویژه پاسدارانی

دانش آموزان پایه نهم دبیستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران با آغاز ماه آذر، وارد فرآیند هدایت تحصیلی شدند.

«جواد امانی» مشاور نهمی های واحد پاسداران درباره روند هدایت تحصیلی پاسدارانی ها می گوید: «هدایت تحصیلی را می توان مهم ترین بخش دبیرستان دوره اول دانست؛ جایی که دانش آموز باتوجه به استعداد، علاقه و و عملکرد آموزشی اش دوره دوم خودش و به نحوی آینده خود را تحت تاثیر قرار می دهد. در واحد پاسداران ما در مرحله اول دانش آموزان را با رشته ها و مشاغل مختلف آشنا می کنیم؛ تراز ورودی بهترین رشته ها و صحبت درباره شاخصه هایی مثل میزان درآمد رشته ها در ایران و دیگر کشورها از بخش های مختلف هدایت تحصیلی در مرحله اول است.»

به گفته مشاور پاسدارانی های پایه نهم بعد از گام اول، دیگر گام های هدایت تحصیلی را با موضوعات عمیق تری جلو می رود: «بعد از صحبت درباره رشته ها و آشنایی نسبی دانش آموزان نوبت به سنجش استعداد تحصیلی می رسد؛ سنجش استعداد تحصیلی و علاقه مندی های آموزشی دانش آموزان بر اساس تیپ شخصیتی هالند، گام های بعدی هدایت تحصیلی نهمی ها را تشکیل می دهد.»

نهمی ها همچنین از امروز، برنامه مطالعاتی ویژه آزمون جامع می گیرند. امانی درباره این برنامه می گوید: «از امروز ۵ آذر به مدت ۱۰ روز دانش آموزان پایه نهم برنامه مطالعاتی ویژه آزمون جامع دریافت می کنند. این برنامه شامل بودجه بندی مطالعاتی، سه نوبت دوره درس ها و حل سوالات تستی است. دوره اولی های علامه ای ۱۶ آذر در آزمون جامع شرکت می کنند.»

 

اخبار پیشنهادی