نگاهی به کلاس‌های پژوهش سال تحصیلی ۹۷-۹۶

مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی با سرمایه گذاری بر رشته های پژوهشی، دانش‌آموزان را در پیدا کردن علاقه خود و رسیدن به آن همراهی می کند.کلاس‌های پژوهش مدارس علامه‌طباطبایی در رشته‌های نانو، نجوم، رباتیک و هوافضا برگزار می‌شود. رشته پزشکی و انیمیشن تنها در واحد آبشناسان ارائه می‌شود. در دبیرستان‌های دوره اول طرح درس‌های یکسان با پروژه های متفاوت تدریس می شود. دبیرستان دوره دوم شریعتی و پاسداران نیز در زمینه سازه ماکارونی فعالیت داشتند.

انتخاب رشته پژوهش

کلاس های پژوهش  پایه هشتم و نهم با روند سال گذشته ادامه می یابد. این روند شامل دو بخش خواهد بود. رشته هایی که جنبه عملی آن غالب است  ورشته هایی که جنبه  نظری آن. گروه اول به رفع نواقص دست سازه ها و کار عملی با آنها می پردازند .گروه دوم به تولید محتوا و نگارش مقاله و ایجاد فایل های پاورپوینت می پردازند.

برای دانش آموزان پایه هفتم جلسات آشنایی با همه رشته ها برگزار می شود تا به دانش آموزان برای انتخاب رشته در طی سال تحصیلی کمک کند.

انتخاب تیم جهت حضور در مسابقات بین المللی و جهانی

مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه‌طباطبایی به منظور شرکت در مسابقات کشوری و بین‌المللی اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی برای شناسایی دانش آموزان مستعد می‌کند. در هر رشته تعدادی از دانش‌آموزان برتر توسط مشاوران از واحدهای مختلف آموزشی به واحد پژوهش معرفی می‌شوند و پس از آن کلاس آموزشی با حضور دبیر مربوطه برگزار و از بین آن ها ،اعضای تیم انتخاب می شوند

علامه کاپ

تابستان امسال مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه‌طباطبایی میزبان مسابقات «علامه کاپ» و «همایش علوم» در رشته های نجوم، نانو  و پزشکی است. مسابقات «علامه کاپ» در گرایش های رباتیک مسیریاب مقدماتی و پیشرفته، چند کاره و هوافضا گرایش گلایدر و هاور کرافت  برگزار می شود و تمام تیم های مدارس مجتمع علامه طباطبایی در آن شرکت می کنند. در «همایش علوم» مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی  نیز مقاله‌های برگزیده در هر مدرسه و در هر واحد مشخص می شود . داوری آن ۲ مرحله دارد. مرحله اول داوری بین کلیه آثار ارسال شده به دبیرخانه صورت می گیرد و آثار بر اساس شاخص های  داوران و دبیرخانه جشنواره مورد ارزیابی قرار می گیرند و آثار حائز شرایط به مرحله دوم راه می یابند. تفاوت این مرحله از داوری با مرحله اول حضور پژوهشگر و دفاع وی از طرح پژوهشی است. هیات داوران پس از دفاع  پژوهشگران از فرآیند، روش و نتیجه کار،  آثار برتر را انتخاب نموده و به دبیرخانه اعلام می نمایند.

اخبار پیشنهادی