نقاشی کشیدن با نقطه

نقاشی با نقطه یکی از مباحث مربوط کتاب فرهنگ و هنر پایه هفتم مقطع متوسطه اول است. دانش آموزان پایه هفتم به عنوان تمرین بیشتر در این درس، با این شیوه نقاشی می کنند. «حمیدرضا ذوالفقاری» دبیر هنر مدارس مجتمع علامه طباطبایی در این باره می گوید: «مبحث نقطه مربوط به کتاب مبانی هنرهای تجسمی پایه هفتم است؛ برای این مبحث، دانش آموزان عکس های معرفی شده در کتاب یا عکس های دیگری را انتخاب می کنند. کنتراست تصویر را بالا می برند و با راپید بر روی کاغذ کالک با نقاط کار می کنند؛ در این فرآیند هر جایی که تیرگی بیشتری دارد، متراکم تر و هر بخشی که روشن تر است، از تراکم نقاط کم می شود.»

در ادامه تعدادی از نقاشی های دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان پسرانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران با استفاده از نقطه را می بینید.

اخبار پیشنهادی