نتایج المپیاد ورزشی طلیعه نور ویژه کارکنان

المپیاد ورزشی طلیعه نور ویژه کارکنان مجتمع فرهنگی-آموزشی علامه طباطبایی از تاریخ ۲۴ مرداد تا ۱ شهریور برگزار شد. کارکنان در ۵ رشته فوتسال، فوتبال دستی، شطرنج، پینگ پنگ و شنا در این المپیاد شرکت کردند. نتایج المپیاد به تفکیک رشته به شرح زیر است.
 

رشته شنا قورباغه:

مقام اول: احسان شریف وند از واحد میرداماد

مقام دوم: احسان قلی زاده از واحد فرمانیه

مقام سوم: حسین بابایی از واحد آبشناسان

رشته شنا کرال سینه:

مقام اول: علی طبسی از واحد میرداماد

مقام دوم: فرهنگ فرخی از واحد گلستان

مقام سوم: عباس حسین خانی از واحد میرداماد

رشته پینگ پنگ :

مقام اول: کیامرث ساجی از واحد فرمانیه

مقام دوم: عباس میرایی از واحد فرمانیه

مقام سوم: مظفر مخفمی از واحد آبشناسان

مقام سوم: فرید خیرخواه از واحد آبشناسان

رشته شطرنج

مقام اول: حیدر بابایی فرد از واحد میرداماد – ۵ امتیاز

مقام دوم: مظفر مفخمی از واحد آبشناسان – ۴ امتیاز

مقام سوم: امید قربانی از حوزه ستادی –  ۴ امتیاز

رشته فوتبال دستی:

مقام اول: محمدرضا منصوری و سعید عباسی از واحد آبشناسان

مقام دوم: ابوالفضل رستمی و گوهری کیا از واحد فرمانیه

مقام سوم: وحید علیپور و حسین مجدلو از واحد میرداماد

رشته فوتسال

مقام اول: واحد آبشناسان

مقام دوم: واحد فرمانیه

مقام سوم: واحد پشتیبانی

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز المپیاد ورزشی طلیعه نور ویژه کارکنان روز چهارشنبه اول شهریور برگزار شد.  

اخبار پیشنهادی