میردامادی ها چطور برای آزمون جامع آماده می شوند؟

برنامه مطالعاتی ویژه دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد از شنبه ۱۸ آبان ماه به مدت دو هفته برگزار می شود. هدف از این برنامه آمادگی میردامادی ها برای شرکت در آزمون جامع است.

مطالعه بر اساس برنامه شخصی

«امیرحسین عسگری» مشاور پایه هشتم واحد میرداماد درباره جزییات این برنامه مطالعاتی می گوید: «در برنامه مطالعاتی برای ۳ تا ۴ ساعت حضور دانش آموزان در منزل برنامه ریزی می کنیم. این ساعت در روزهای تعطیل تا ۱۰ ساعت افزایش پیدا می کند. بر اساس یک الگوی ثابت مشخص می کنیم که دانش آموزان در هر ساعت باید چه درسی و از هر درس چه بخشی را مطالعه کنند. این مطالعه شامل مرور مطالب و حل تمرین و تست هم می شود.» به گفته عسگری برای دانش آموزانی که به هر دلیل نمی توانند بر اساس برنامه ثابت درس بخوانند برنامه های اختصاصی داده می شود.

هم تستی تمرین می کنند، هم تشریحی

آزمون جامع دانش آموزان پایه هشتم ۲ آذرماه به صورت تشریحی برگزار می شود. عسگری اما می گوید تمریناتی که در این مدت میردامادی ها حل می کنند هم تستی است و هم تشریحی: «سعی می کنیم تمرینات را به صورت تستی و تشریحی به دانش آموزان ارائه دهیم زیرا دانستن نکات موجود در سوالات تستی در کنار مفاهیم سوالات تشریحی، نقاط ضعف دانش آموزان را برطرف خواهد کرد.»

آزمون های دوشنبه

بخش دیگری از آمادگی میردامادی ها برای شرکت در  آزمون جامع با شرکت در آزمون های هفتگی به دست می آید. دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد دوشنبه ها در آزمون هفتگی مدرسه شرکت می کنند. این آزمون برای همه پایه ها به صورت تشریحی در زنگ آخر برگزار می شود. دانش آموزان با برنامه ویژه مطالعاتی که از مشاورانشان گرفته اند برای شرکت در این آزمون ها آماده می شوند. برنامه آزمون ها از ابتدای سال تحصیلی برای پایه های نختلف مشخص شده و در اختیار دانش آموزان قرار گرفته شده است.

اخبار پیشنهادی