در پروژه ای از درس علوم و با همکاری همه دبیران مدرسه

میردامادی ها نیروگاه می سازند

دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد، نیروگاه طراحی می کنند. عنوان این پروژه «ساخت نیروگاه میرداماد» است. این طرح، بخشی از درس علوم دانش آموزان است که با همکاری دیگر دبیران مدرسه انجام می شود.

انتخاب نوع انرژی و شروع تحقیق و پژوهش

حامد معصومی مشاور پایه هفتم واحد میرداماد درباره طرح ساخت نیروگاه می گوید: «طرح ساخت نیروگاه، دو بخش دارد. در بخش اول، دانش آموزان گروه بندی می شوند و هر گروه یک نوع انرژی را انتخاب می کند. گروه ها بعد از تحقیق درباره انرژی انتخابی شان، نتایج را در کلاس ارائه می دهند. انرژی خورشیدی، انرژی سوخت های فسیلی، انرژی باد و انرژی سوخت های هیدروژنی، از جمله موضوعات تحقیقی هستند که میردامادی ها می توانند در بخش اول پروژه انتخاب کنند.»

به گفته مشاور میردامادی ها، روش تحقیق دانش آموزان براساس فصل ۹ کتاب علوم انجام می شود و در آن مواردی همچون، مقدمه، تاریخچه و بررسی علمی، نحوه کار نیروگاه، مواد اولیه، جنس و طراحی سازه ها، موقعیت جغرافیایی، محاسبات عددی سازه ها، تامین نیروی انسانی و میزان بودجه باید مدنظر قرار بگیرد.

بخش دوم؛ طراحی

بخش دوم این پروژه، طراحی نیروگاه است. معصومی می گوید: «برای شروع طراحی، هر گروه یک موقعیت جغرافیایی را انتخاب کرده و متناسب با آن، یک زمین با مساحت مشخص را برای طراحی سازه ها در نظر می گیرد. مشخصات فیزیکی سازه هایی که قرار است طراحی شود، می بایست به طور کامل توضیح داده شوند. همچنین نحوه کار نیروگاه باید مرحله به مرحله و به صورت عددی تشریح شود.»

دانش آموزان گزارش فعالیت هایشان در بخش دوم پروژه را نیز در کلاس، برای همکلاسی هایشان ارائه خواهند داد.

مشارکت همه دبیران در طرح ساخت نیروگاه

پروژه طراحی نیروگاه در واحد میرداماد، فعالیتی است که  دانش آموزان در آن از همه دبیران شان کمک می گیرند. دبیر ریاضی در محاسبات عددی پروژه، دبیرعلوم در موضوعات جنس سازه، مواد اولیه و فرآیند تولید انرژی و دبیر طراحی و گرافیک نیز به دانش آموزان درباره طراحی سازه کمک خواهند کرد.

 بخش دیگری از فرآیند طراحی نیروگاه نیز با همکاری دبیر انیمیشن (طراحی سه بعدی)، دبیر کارگاه (ساخت ماکت)، دبیر مطالعات اجتماعی (انتخاب موقعیت جغرافیایی) و دبیر آزمایشگاه (فرآیند تولید انرژی) انجام خواهد شد.

اخبار پیشنهادی