مهارت آموزی در کنار آموزش

مهارت آموزی؛ هدفی که دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران در تحقق آن تلاش می کند. دوره اولی های واحد پاسداران در کنار جدیت در مباحث آموزشی، فرهنگی و ورزشی، مهارت محوری را هم در واحد پاسداران تجربه می کنند؛ بخشی از روند دانش آموزان که در کنار اخلاق مداری، انضباط و سطح آموزشی بالا اهمیت دارد.

«تورج قاسمی» مدیر واحد پاسداران درباره واحد پاسداران و اهمیت بحث مهارت محوری می گوید: «کلاس های آموزشی و فرهنگی بسیاری با همکاری مجتمع و کادر مدرسه برنامه ریزی می شود که در طول سال برگزار می شوند. بعضا رنگ و بوی مهارت محوری در این برنامه ها کمتر از دیگر جنبه های مدرسه است. در واحد پاسداران اساس ما بر مهارت محوری استوار است؛ اینکه دانش آموز بر مهارت ها و توانایی های خود آگاه باشد، دغدغه ما در مدرسه است. کلاس های مهارتی برق الکترونیک، تاسیسات، تعمیر لوازم خانگی و دیگر موضوعات همه برای تقویت مهارت های دانش آموزان و آشنایی آن ها با رشته های گوناگون برگزار در مدرسه برگزار می شود.»

فرصت تابستان برای برنامه ریزی آموزشی

برنامه های آموزشی واحد پاسداران چطور و با چه اهدافی تدوین شده است؟ قاسمی می گوید: «برنامه ریزی سال تحصیلی معمولا از تابستان و در طول برگزاری پایگاه تابستانی انجام می شود. در طول برگزاری پایگاه تابستانی، دانش آموزان در کلاس های آموزشی، اردوهای تقریحی و برنامه های ورزشی متنوعی شرکت می کنند. کادر واحد پاسداران هم کنار جلسات هفتگی که با شورای آموزشی مدرسه در طول تابستان داریم به برنامه جامع و دقیقی درباره موضوعات آموزشی سال تحصیلی می رسیم. پیش از شروع سال تحصیلی هم در جلساتی با دبیران درس های مختلف درباره نحوه آموزش، بررسی طرح درس ها و هماهنگی آموزشی بین مدرسه و دبیران  صحبت می کنیم.»

اهمیت یکسال برنامه های آموزشی، ورزشی و فرهنگی

به گفته قاسمی برنامه های ورزشی و فرهنگی از مهم ترین برنامه های مدرسه است و اهمیت این موضوعات اگر بیشتر از مسائل آموزشی نباشد، کمتر هم نیست: «برنامه های آموزشی و فرهنگی همیشه در واحد پاسداران با جدیت برگزار می شود. زنگ های مطالعاتی، کلاس های تقویتی و کلاس های پژوهشی ویژه در رشته های مختلف، از جمله برنامه هایی است که هر سال با هدف پیشرفت آموزشی دانش آموزان در موارد درسی برگزار می شود. در بخش فرهنگی هم برنامه هایی مثل برگزاری اردوهای بیرون و داخل استان، تشکیل شوراهای دانش آموزی و اعزام به مسابقات ورزشی اجرا می کنیم.»

اخبار پیشنهادی