معرفی نفرات برتر آزمون تعیین سطح ادونس

نفرات برتر آزمون تعیین سطح آنلاین مدرسه پیشرفته «ادونس» مجتمع علامه طباطبایی مشخص شدند. مدارس دوره اول علامه طباطبایی از ۲۵ مهرماه برای ثبت نام در ترم اول با افراد منتخب تماس می گیرند.

آزمون تعیین سطح طرح مدرسه پیشرفته «ادونس» مجتمع علامه طباطبایی پنج شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰ به صورت آنلاین برگزار شد.

شروع طرح ادونس از روز پنجشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۰ است که هر هفته در قالب ۴ زنگ آموزشی برگزار می شود.

دانش آموزان منتخب این طرح در روز پنجشنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۰ در آزمون پایانی ترم اول طرح ادونس شرکت کرده و برای ورود به ترم دوم طرح ادونس تعیین سطح مجدد می شوند. شروع ترم دوم این طرح از روز پنجشنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ است و بخش نخست آن در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۰ به پایان رسیده و بخش دوم از تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ مجدد برگزار خواهد شد.

در انتها دانش آموزان در روز جمعه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در آزمون پایانی این طرح شرکت خواهند کرد.

اخبار پیشنهادی