معرفی رییس و نایب رییس شورای دانش آموزی

اولین جلسه شورای دانش‌آموزی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ برگزار شد. موضوع این جلسه انتخاب رییس و نایب رییس شورا و تشریح وظایف شورایهای دانش آموزی در مدرسه بود.

در ابتدای این جلسه «امین غفاری» مدیر واحد گلستان درباره اهمیت تشکیل شوراهای دانش آموزی در مدارس برای نمایندگان دانش آموزان صحبت کرد. غفاری گفت: «شوراهای دانش آموزی ابزار کارآمد مدارس هستند و می توانند به مدرسه در برنامه های مختلف آموزشی و فرهنگی کمک کنند. اعضای شورا همچنین به عنوان نمایندگان دانش آموزان می توانند رابط مدرسه و بچه ها هم باشند.»

 غفاری در ادامه شورای دانش آموزی را ابزار کارآمد مدارس توصیف کرد و نکاتی درباره انتظارات مدرسه از شورا را بیان کرد.

محمد قاسمی مسئول آموزش مدرسه هم در این جلسه بخشی از مهمترین مسئولیت های شوراهای دانش آموزی در مدارس را برای گلستانی ها تشریح کرد.

در پایان این جلسه رای گیری برای انتخاب رییس و نایب رییس شورا برگزار شد. براساس رای اعضا «شروین جباری» به عنوان رییس، « امیرعباس محمدزاده» به عنوان نایب رییس و «عرشیا سویزی» هم منشی شورا انتخاب شد.

رای گیری برای انتخاب اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان هفته گذشته با حضور همه دانش آموزان مدرسه برگزار شد. شروین جباری، امیرعباس محمدزاده، عرشیا سویزی، علیرضا گلشنی و سیدوهاب هاشمی اعضای شورای دانش آموزی واحد گلستان هستند.

اخبار پیشنهادی