معرفی برندگان مسابقات روز دانش آموز در واحد آبشناسان

برندگان دو مسابقه فرهنگی ویژه روز دانش آموز دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان مشخص شدند. در مسابقه حل ۱۰ سوال اطلاعات عمومی که از دروسی مثل تاریخ، جغرافیا، زیست شناسی و … برای آبشناسانی ها برگزار شد، از هر پایه بین کسانی که پاسخ صحیح داده بودند، دو خانواده به قید قرعه به عنوان گروه های برتر انتخاب شدند.

 از پایه هفتم خانواده های دانش آموزان «امیر آرین مهدی زاده» و «کوروش دوالفقاری» به عنوان گروه های برتر معرفی شدند. خانواده دانش آموزان «محمد طه باقری» و«اوستا میرزاوند» از پایه هشتم و خانواده دانش آموزان «کیارش میرنژاد» و «رامتین ولی زاده» از پایه نهم هم دیگر گروه های برتر این مسابقات بودند.

«صدای برتر» دومین مسابقه ای بود که دانش آموزان واحد آبشناسان به مناسبت روز دانش آموز در آن شرکت کردند. دانش آموزان برای شرکت در این مسابقه فیلم های آوازخوانی خود را ضبط کرده و برای مربی فرهنگی مدرسه فرستادند. در این مسابقه بعد از انجام قرعه کشی بین نفرات برتر، «محمد حسین صابر» از پایه هفتم و «امیرطاها نظرپور فرد» از پایه نهم به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.

مراسم قرعه کشی این دو مسابقه، ۳۰ آبان ماه توسط «دارا امانی» مدیر واحد آبشناسان و مربیان فرهنگی مدرسه برگزار شد.

اخبار پیشنهادی