معرفی اعضای انجمن اولیا آبشناسانی ها

اعضای انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مشخص شدند. رای گیری برای انتخاب اعضای جدید، ۲۳ مهرماه در سالن اجتماعات واحد آبشناسان برگزار شد.

در این جلسه که اولیا دانش آموزان و کادر اجرایی مدرسه حضور داشتند، «محسن ایرجی» مدیر واحد آبشناسان درباره نقش و جایگاه انجمن های اولیا و مربیان در مدارس صحبت کرد.

ایرجی گفت: «انجمن اولیا و مربیان بازوی فکری و اجرایی واحد آبشناسان است.»

 وی ضمن تشکر از حضور اولیا در جلسه، از آنها خواست در فعالیت های مدرسه مشارکت داشته باشند: «مدرسه یک نهاد مدنی است و مهمترین رکن نهاد مدنی، مشارکت افراد وابسته به آن است. حضور فعال اولیا موجب رونق و پیشرفت این نهاد می شود.»

در ادامه این جلسه، کاندیدای عضویت در انجمن به معرفی خود و برنامه هایشان پرداختند. در نهایت با رای اولیا، «زهره دانش مهر»، «پژمان احمدی»، «رایحه برقعی»، «معصومه برزگری»، «الهام اسدآبادی»، «مریم میرحسینی»، «سمیه موسی زاده»، «سید صداقت تقوی تبار» و «رضا کبیران» به عنوان اعضای اصلی و «محمد شفیعیان»، «مهدیه جعفری» و «نازی عیوض زاده» به عنوان اعضای علی البدل انجمن اولیا و مربیان واحد آبشناسان در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲انتخاب شدند.

تصاویر منتخبی از جلسه رای گیری برای انتخاب اعضای انجمن واحد آبشناسان را اینجا ببینید.

اخبار پیشنهادی