معرفی آبشناسانی های برتر در آزمون مفاهیم

نفرات برتر آزمون مفاهیم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان معرفی شدند. این آزمون ۱۹ بهمن ماه برای مدارس دوره اول علامه طباطبایی و از درس های ریاضی و علوم برگزار شد. دانش آموزان در این آزمون به ۲۰ سوال مفهومی ریاضی و ۲۰ سوال مفهومی علوم تجربی در مدت زمان ۱۴۰ دقیقه پاسخ دادند. سوالات این آزمون به دو نوع «پنج گزینه ای» و «پاسخ کوتاه» بود.

اسامی نفرات برتر هر سه پایه به این شرح است:

پایه هفتم:

پایه هشتم:

پایه نهم:

اخبار پیشنهادی