مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

معرفی آبشناسانی های برتر در آزمون مفاهیم

نفرات برتر آزمون مفاهیم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان معرفی شدند. این آزمون ۱۹ بهمن ماه برای مدارس دوره اول علامه طباطبایی و از درس های ریاضی و علوم برگزار شد. دانش آموزان در این آزمون به ۲۰ سوال مفهومی ریاضی و ۲۰ سوال مفهومی علوم تجربی در مدت زمان ۱۴۰ دقیقه پاسخ دادند. سوالات این آزمون به دو نوع «پنج گزینه ای» و «پاسخ کوتاه» بود.

اسامی نفرات برتر هر سه پایه به این شرح است:

پایه هفتم:

پایه هشتم:

پایه نهم:

اخبار پیشنهادی