مشاور پایه هفتم میرداماد: نمونه سوال زیاد حل کنید

دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد از ۲ خردادماه در امتحانات نوبت دوم شرکت می کنند. چند روز مانده به شروع این امتحانات، میردامادی ها چطور باید درس بخوانند؟

«حیدر بابایی فرد» مشاور پایه هفتم واحد میرداماد می گوید مرور مجدد درس ها در روزهای باقی مانده تا امتحان، اولین برنامه دانش آموزان است: «به دلیل سطح بالای آموزش در مدارس علامه طباطبایی و برگزاری آزمون های جامع، تدریس کتاب های درسی اواسط اردیبهشت ماه به پایان رسیده است. به همین دلیل در روزهای باقی مانده تا شروع امتحانات فقط کتاب ها مجددا مرور شوند.»

مرور درس ها چطور انجام می شود؟ بابایی فرد می گوید: «دانش آموزان ابتدا مطالب را روزنامه وار بخوانند. سپس با استفاده از دفترچه های نکته برداری، مطالب مهم را مجددا مطالعه کنند.بچه ها از ابتدای سال تحصیلی نکات مهم درسی را در دفترچه هایشان نکته برداری کرده اند تا شب امتحان به آن مراجعه کنند.» بابایی فرد اعتقاد دارد دانش آموزان در روزهای آینده باید تعداد زیادی نمونه سوال حل کنند: «هر قدر بانک سوالاتی که بچه ها حل می کنند بیشتر باشد، در امتحانات نمره های بهتری می گیرند. دانش آموزان با حل سوالات بیشتر، نکات مهم درسی را یاد می گیرند و با سبک طراحی سوالات آشناتر می شوند.»

به گفته مشاور واحد میرداماد دانش آموزان پایه هفتم در روزهای برگزاری امتحانات، با برنامه اختصاصی درس می خوانند: «برای دانش آموزان برنامه مطالعاتی طراحی کرده ایم. در این برنامه به درس های مختلف به تناسب سختی شان زمان اختصاص داده شده است. بچه ها با رعایت این برنامه و حل نمونه سوالات متنوع هیچ مشکلی در امتحانات نوبت دوم نخواهند داشت.»

اخبار پیشنهادی