مشاور پایه هشتم گلستان: در مواقعی صد در صد ثبت ساعت مطالعاتی داشتیم

دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان به سوالات سخت و آزمونهای هفتگی عادت کرده اند. این را مهراد قنبر زاده مشاور آنها می گوید و درباره وضعیت آموزشی دانش آموزان در سالی که گذشت توضیح می دهد. این مصاحبه را بخوانید.

آقای قنبر زاده از برنامه های آموزشی واحد گلستان برای هشتمی ها بگویید.

ما در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ هر هفته شنبه ها آزمون گرفتیم به جز ۱۸ اسفند که روز برگزاری  آزمون جامع بود. در مجموع بیش از ۲۴ آزمون هفتگی در درسهای ریاضی و علوم و ادبیات و عربی و اجتماعی و دو سری آزمون مرور برگزار کردیم که تا آخر اردیبهشت ادامه دارد. نتیجه و تحلیل هر آزمون هفتگی نهایتا تا سه شنبه همان هفته به دست دانش آموزان رسیده تا با اطلاع از وضعیت تحصیلی برای آزمون بعدی آماده شوند.

سامانه کارسنج را چقدر جدی گرفتید؟

سامانه کارسنج دانش آموزان را براساس وضعیت آموزشی، فرهنگی انضباطی رتبه بندی می کند. ما با توجه به وضعیت آموزشی رتبه بندی داریم. ثبت ساعت مطالعه بسیار مهم است و ما در برهه ای به آمار صد در صد ثبت ساعت مطالعه هم رسیدیم که یک اتفاق خیلی خوب است. اگر ثبت ساعت مطالعه انجام نشود مشاور نمی تواند تحلیل درستی از وضعیت درسی دانش آموز داشته باشد.

ما برای هر دانش آموز جدا از رتبه بندی سامانه کارسنج یک رتبه بندی براساس آزمونها داریم که دانش آموز می تواند پیشرفت خود را دنبال کند. خوشبختانه رقابت خوبی در پایه هشتم وجود دارد و رتبه هیچکس در آزمونها تضمین شده نیست. هر کس که در یک هفته در آزمون هفتگی رتبه اول را به دست می آورد در هفته بعد در رتبه های دوم و پایین تر قرار گرفته است و دانش آموزان دیگر جای او را گرفته اند. رقابت بسیار نزدیک است و این باعث پیشرفت همه دانش آموزان می شود. نتایج این اقدامات باعث شد که امسال ۶ سهمیه ورود به کلاسهای ادونس داشته باشیم که نتیجه خوبی برای ما است.

امسال با چه چالش هایی مواجه شدید؟

ما یک چالش بزرگ داریم. چالش ما در پایه هشتم این است که با فشار زیاد و سطح بالا کار می کنیم و دانش آموزانمان به سوال ساده عادت ندارند. آنها سوالات سخت را پاسخ می دهند اما چون ذهنشان معطوف به سوالات سخت است، در پاسخ سوالات ساده دچار اشکال می شوند. همین باعث می شود که در آزمونهای هماهنگ مجتمع رتبه ای پایین تر از آنچه که لایقش هستند را به دست بیاورند.

آیا برای دانش آموزان کلاسهای تکمیلی هم داشتید؟

بله، در اسفند سال گذشته تعدادی از دانش آموزان را انتخاب کردیم و یک پروژه ویژه برای آنها در نظر گرفتیم. هر روز با دانش آموز و اولیا در ارتباط بودیم و برنامه فردی برای آنها ارائه کردیم. این باعث شد که آنها پیشرفت خوبی داشته باشند. برای آمادگی در آزمون اسفند هم به دانش آموزان حدود ۴۰۰ سوال از درسهای ریاضی، فیزیک و شیمی دادیم. آنها در عید این سوالات تستی را به صورت تشریحی حل کردند.

برای آزمون جامع پیش رو چه برنامه ای دارید؟

برای آزمون اردیبهشت با توجه به این که درسها تمام شده، تمرکز ما بر آزمون و مرور است. قصد داریم تسلط دانش آموزان را از این طریق بالا ببریم. البته کنسول های بازی برای خیلی از دانش آموزان مشکل ساز شده و تمرکز آنها را پایین آورده است. ما برای حل این مشکل آزمون های مرور زیادی را در نظر گرفتیم و در واقع معلمان در کلاسها تکرار مکررات می کنند تا مطلب در ذهن بچه ها بنشیند.

اخبار پیشنهادی