مشاور واحد میرداماد: در تابستان بین زمان بازی و درس تناسب برقرار کنید

مشاور پایه هشتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد می گوید دانش آموزان زمان بازی های کامپیوتری شان را در تابستان محدود کنند. «امیر حسین عسگری» اعتقاد دارد انجام بازی های کامپیوتری بیشتر از زمان مشخص باعث وابستگی دانش آموزان می شود.

او درباره این موضوع به سایت علامه طباطبایی می گوید: «در تابستان از نظر آموزشی فشار زیادی به دانش آموزان وارد نمی شود. مطالب درسی کم هستند و بچه ها با مطالعه روزانه می توانند آن ها را یاد بگیرند. به همین دلیل دانش آموزان بخشی از ساعات روزانه شان را به انجام بازی های کامپیوتری اختصاص می دهند. این زمان باید محدود باشد. یعنی بین ساعات درس خواندن، بازی کامپیوتری و تفریحات دیگر می بایست تناسبی برقرار باشد. چون در دهه سوم مردادماه هم آزمون جامع برگزار می شود پس بچه ها باید به فکر آن هم باشند.»

به گفته مشاور پایه هشتم واحد میرداماد بازی بیش از اندازه مشکلات زیادی به وجود می آورد: «با آغاز مهرماه فشار درس ها بیشتر می شود و زمان برای بازی بچه ها حداقل خواهد شد. اگر دانش آموزان در تابستان زمان بازی شان را محدود نکنند با شروع سال تحصیلی دچار مشکل می شوند. پیشنهاد ما این است که ساعات بازی در تابستان بیشتر از دو ساعت در روز نباشد.»

اخبار پیشنهادی