مشاوره با چاشنی هدایت تحصیلی ویژه نهمی های واحد فرمانیه

دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد فرمانیه،نیمسال دوم را با جلسات مشاوره ای بیشتری به نسبت ترم اول تحصیلی شروع می کنند. «محمد باقری» مشاور پایه نهمی واحد فرمانیه درباره این جلسات می گوید: «تمرکز اصلی ما در ترم دوم، هدایت تحصیلی دانش آموزان نهمی است. در برنامه ما برای هدایت تحصیلی، دانش آموز ابتدا در مورد شغل مورد نظر تحقیق می کند، سپس درباره رشته دانشگاهی آن و در انتها هم گرایش مربوط به آن در دبیرستان دوره دوم. در کنار این تحقیقات، برای پیشبرد دقیق این فرآیند، دانش آموزان در جلسات مشاوره ای متعددی هم شرکت می کنند.»

به گفته باقری تحقیقات دانش آموزان درباره شغل، رشته و گرایش مدنظرشان با کمک مشاور انجام می شود: «برای کمک به تحقیقات و ارزشیابی دانش آموزان از شغل و رشته دلخواهشان، کلاسی را در روزهای چهارشنبه برای آن ها برگزار کردیم. این کلاس ها شامل موضوعات مشاوره ای و همینطور رشته های دانشگاهی و گرایش های مربوط به هر کدام بود. سعی ما در این کلاس ها، علاوه بر روشن کردن روند تحقیق دانش آموزان در این حوزه ها، دادن آگاهی و آینده نگری برای پیشبرد درست هدایت تحصیلی بود.»

جلساتی دیگری هم همراه با اولیا برای دانش آموزانی که نیازمند راهنمایی بیشتری بودند برگزار شد: «با توجه به کلاس ها و جلساتی که برای دانش آموزان درباره هدایت تحصیلی برگزار شد، بسیاری از آن ها با این موضوع و چگونگی انتخاب درست با در نظر گرفتن تمامی جنبه ها آشنا شدند. اما برای آن دسته از دانش آموزانی که به راهنمایی و مشورت بیشتری در بحث هدایت تحصیلی نیاز داشتند، برنامه ای در نظر گرفته شد که به همراه اولیا و به طور ویژه در مدرسه درباره آن صحبت کردیم. این جلسات مشاوره با حضور دانش آموزان و اولیا، از شنبه ۲ اسفند شروع شد.»

اخبار پیشنهادی