مدیر واحد پاسداران: در مدارس علامه طباطبایی روز تعطیل وجود ندارد

«در مجتمع فرهنگی-آموزشی علامه طباطبایی علامه روز تعطیلی وجود ندارد. علامه پویا و زنده است و در هیچ روزی کار ما راحت‌تر از روز دیگر نیست.» این را دارا امانی، مدیر دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد پاسداران درباره روزهایی که دانش آموزان در مدرسه نیستند می گوید و درباره مشغله های خردادماه می افزاید: «خرداد ماه، ماه ثبت نام ورودی های جدید است و اکثر روزها با فرآیند ثبت نام و همچنین برنامه ریزی سال تحصیلی آینده پرشده است. برنامه هفتگی و دقیق مدرسه مدون شده است و در حین امتحانات برنامه پایگاه تابستانی بسته می شود و مذاکرات برای برنامه‌های سال تحصیلی پیش رو آغاز می‌شود.»

برگزاری ۱۲ اردو در تابستان

برنامه ریزی از اجرای آن سخت تر است چرا که در برنامه ریزی باید همه جوانب اجرا در نظر گرفت. امانی در این باره توضیح می دهد: «در ابتدا همه برنامه‌های سال گذشته را ارزیابی می‌کنیم. هر برنامه با چه هدفی برگزار شد و نقاط مثبت و منفی آن چه بود. برای برنامه‌ریزی نیاز دانش آموزان و خانواده ها، دبیران، کادر اجرایی و انجمن اولیا و مربیان نیز در نظر گرفته می‌شود. برای مثال در ماه آبان ۹۶ با توجه به مباحث کتاب درسی اردوی علمی درنظر گرفته شده‌است. در جلسه‌ای با حضور دبیر مربوطه دلایل آن گفته می‌شود و پس از آن به مرحله اجرا و هماهنگی وارد می شود که این مرحله زمان طولانی می برد.» در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران برای پایگاه تابستانی نیز  ۱۲ جلسه ورزشی و اردویی در نظر گرفته شده است. شنبه و دوشنبه برنامه های ورزشی و اردویی و یکشنبه و سه شنبه دروس ریاضی، علوم، زبان و پژوهش در قالب ۴ زنگ آموزشی ارائه می شود.

مدرسه جدید، سال تحصیلی جدید، اتفاقات تازه

امانی تاکید کرد :«مدرسه ما امسال یک جا به جایی مکانی دارد و جابه جایی مساله ای است که وقتی برای استراحت همکاران  باقی نمی گذارد.» پایگاه تابستانی در ساختمان جدید برگزار می شود. به همین دلیل از هم اکنون در حال آماده سازی شرایط تغییر مکان هستیم.

اخبار پیشنهادی