مدیر واحد فرمانیه: پرچالش‌ترین روزها را می گذرانیم

پایان امتحانات و شروع تعطیلات تابستانی دانش آموزان برای مدیر و مسئولان مدرسه یعنی شروع یک دوره سخت و فشرده برنامه ریزی. تمام فعالیت های مدرسه در طول یک سال در این روزها مشخص می شود.

ابوالفضل رستمی، مدیر دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی-واحد فرمانیه درباره این روزها می گوید: «مجموعه فعالیت هایی که در طول سال در مدرسه انجام می پذیرد متنوع و گسترده است. برنامه‌ریزی‌های کلی سال در این ایام رقم  می‌خورد. پایه های مختلف نیاز به برنامه‌ریزی های مجزا دارند. بررسی جزئی همه موارد فرهنگی، پژوهشی و آموزشی در این روزها صورت می گیرد. روند اجرای هر بخش به صورت کامل مشخص می شود.  از پایان خرداد تا شروع پایگاه تابستانی با بیشترین چالش ها مواجه هستیم. » وی بازسازی و تعمیر مدرسه را از دیگر فعالیت های روزهای تابستان بر می شمرد: «شاید دانش آموزان در مدرسه نباشند اما ما روزهای پرفشار کاری را می گذرانیم. بازسازی، تعمیر و نگه داری فضای مدرسه هرچند که در پنج شنبه و جمعه هر هفته سال تحصیلی  انجام می شود اما کارهای عمران و بهسازی، اضافه کردن کلاس وجا به جایی در این بازه صورت می گیرد. که البته همین امر هم حواشی مختلف خود و مساله تامین بودجه را دارد.»

ارزیابی سال گذشته؛ انتخاب راهکارهای مطلوب تر
رستمی تابستان را فرصت مناسبی برای ارزیابی عملکرد سال گذشته و انتخاب راهکارهای مناسب برای سال تحصیلی آینده بر می شمرد: «در این دوره جلسات متعددی برگزار می شود و سال گذشته را ارزیابی می کنیم. سعی می کنیم راهکارهای مطلوب تر و مناسب تری برای ارتباط با دانش آموزان و خانواده ها و کسب نتایج بهتر در زمینه های مختلف آموزشی، فرهنگی، هنری، پژوهشی و تربیتی بیابیم. ما برای هر پایه به طور جداگانه برنامه ریزی می کنیم. مشخص شدن مسئول پایه، تعداد جلسات، زمان ملاقات با خانواده ها برای هر پایه مشخص می شود.» وی با تاکید بر اینکه بدلیل اضافه شدن دانش آموزان جدید، هر سال رویکردهای آموزشی مدرسه هم تغییر می کند افزود: «برنامه ریزی های ما بر اساس توانمندی های دانش آموزان طراحی می شود. هنر مدرسه این است که فضایی را بسازد تا استعداد دانش آموزان بروز پیدا کند.» رستمی ادامه داد: «هیچ دانش آموز بی استعدادی وجود ندارد. زمانی که فضاهای مختلف ایجاد می شود آن‌ها می توانند استعداد های خود را کشف کنند. رشته های مختلف پژوهشی، فرهنگی و هنری و ورزشی که در مدرسه تدریس می شود این امکان را فراهم می کند. به همین دلیل دانش آموزان با باور و اعتماد نسبت به خود مسیرش  را طی می کند .»

اخبار پیشنهادی