نظرات تهرانپارسی ها در شروع سال تحصیلی

مدرسه خوب یعنی همینجا!

دانش آموزان دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس از بازگشایی مدارس و حضور بین دوستان شان خوشحالند. این موضوعی است که تعدادی از دانش آموزان مدرسه در گفتگو با وب سایت «مجتمع علامه طباطبایی» در آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بیان کرده اند.

 مبینا وحدانی، دانش آموز پایه پنجم می گوید: «از اول مهرماه که مدرسه ها باز شد، دوباره دوستانم را دیدم و با معلمان جدیدی آشنا شدیم. به نظر من مدرسه خوب جایی است که دوستان خوبی داشته باشی و خوب هم درس بخوانی، یعنی مثل همینجا!»

ملیکا قاسم اصفهانی از پایه چهارم هم حرف های هم مدرسه ای اش را تایید می کند: «من درس خواندن را خیلی دوست دارم و می خواهم دندانپزشک شوم. فکر می کنم معلم های مدرسه مان انقدر خوب هستند که بتوانم به خواسته هایم برسم.»

توجه به استعدادهای دانش آموزان و نظرات آن ها، موضوعی است که یکی دیگر از دانش آموزان مدرسه از آن به خوبی یاد می کند. مایا عابدی از کلاس ششم می گوید: «من دوست دارم آهنگساز بشوم. خیلی خوشحالم که مدرسه مان برای هنرهای بچه ها اهمیت قائل هستند. مثلا در جشن هایی که داریم می توانیم برای همکلاسی هایمان ساز بزنیم. اینجا به حرفهای مان خوب گوش می دهند و اگر نظری داشته باشیم می توانیم به راحتی مطرح کنیم.»

عابدی اعتقاد دارد اگر مدرسه فضای ورزش بزرگتری داشته باشد، برای نشاط دانش آموزان بهتر خواهد بود: «ورزش را هم خیلی دوست دارم و به نظرم مدرسه بهتر است حیاط بزرگی برای ورزش های گروهی داشته باشد.»

اخبار پیشنهادی