نظرات فرمانیه ای ها در آغاز سال تحصیلی

محیط مدرسه مان سرد نیست

دانش آموازن دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد فرمانیه، در ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ویژگی های یک مدرسه خوب را برشمردند و پیشنهاداتی برای ارائه بهتر مدرسه شان ارائه کردند. «به نظر من در یک مدرسه خوب، باید هم درس باشد و هم تفریحاتی مثل اردو و ورزش. البته فشار درس هم باید معقول باشد تا بچه ها خسته نشوند. واحد فرمانیه سال قبل کاملا اینطور بود.» این را آریا عابر، دانش آموز پایه هشتم به وب سایت «مجتمع علامه طباطبایی» می گوید.

برخورد خوب دبیران با دانش آموزان، موضوع دیگری است که غلامرضا خلیلی از پایه هشتم به آن اشاره می کند: «واحد فرمانیه دبیران خیلی خوبی دارد. جدا از نوع تدریس، برخورد و اخلاق معلمان مان هم خوب است.» امیررضا رامفر از پایه هشتم، حرف های همکلاسی اش را تکمیل می کند: «از ویژگی های مثبت واحد فرمانیه این است که محیط مدرسه سرد نیست و همه در آن صمیمی هستند. صمیمیت کادر اجرایی و معلمان باعث شده که فضای دوستی خوبی بین دانش آموزان هم برقرار شود.»

فرمانیه ای ها اما، دو پیشنهاد هم به مدرسه دارند. پیشنهاد نخست را آریا عابر مطرح می کند: «به نظرم باید تعداد اردوها بیشتر شود. سال گذشته از این نظر خوب نبود.» امیررضا رامفر هم پیشنهاد دیگر را مطرح می کند: «قوانین انضباطی اداره مدرسه توسط هم مدرسه ای هایمان، کمی سخت گیرانه اعمال می شود. به نظرم بهتر است برای اجرای قوانین انضباطی بین بچه ها فرهنگ سازی شود.»

اخبار پیشنهادی