محیطی استاندارد، آموزش برای خوب زیستن

مدرسه خوب چطور مدرسه ای است؟ مهرناز طهرانی دبیر مهارتها، تفكر و سبك زندگي «دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی واحد پاسداران» به این سوال پاسخ می دهند.

مدرسه خوب مدرسه ای است که محیط آموزشی مناسب و استانداردی داشته باشد، با روش های مناسب بستر لازم را برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فراهم کند و با شناسایی و پروش استعدادهای دانش آموز، او را برای ورود به اجتماع آماده کند. مدرسه ای که علاوه بر آموزش، تربیت انسان خوب و مفید را در برنامه های عملی اش گنجانده باشد. یک مدرسه خوب، برای رسیدن به اهدافش، نیاز به هماهنگی کامل بین اجزای مختلفش دارد. از مدیریت، کادر اجرایی و معلمان و مشاوران گرفته تا دانش آموزان و اولیاء. با این هماهنگی است که زمینه پیشرفت آموزشی و تربیت دانش‌آموزان فراهم می شود. اگر همه اجزای مدرسه با هم یگانه باشند و تلاش جمعی آنها در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، با هماهنگی و قاطعیت به پیش رود می توان به کامیابی و موفقیت در رسیدن به اهداف مدرسه امیدوار بود.

مدرسه خوب مدرسه ای است که فعالیت هایش در حوزه های مختلف، به دور از هر نوع تصنع و ظاهرسازی انجام پذیرد. مدرسه ای که تلاش می کند دانش آموز را با واقعیت های جامعه آشنا کند، همزمان روش خوب زیستن در جامعه را به نوجوان می آموزد. به دانش آموز یاد می دهد که چطور می توان از آنچه روح انسان را آلوده می کند، دوری کرد و انسانی مفیدی برای جامعه بود. مدرسه مهمترین مؤسسه آموزشی است که بیشتر فعالیت‌هایش صرف تربیت نسل آینده جامعه می‌شود. مدرسه در توسعه و حفظ و حراست از تمدن گذشتگان و انتقال آن به نسل آینده سهم بسیار زیادی دارد. پس مدرسه خوب مدرسه ای است که «انسان» تربیت کند.

از آنجایی که دانش‌آموزان، گردانندگان چرخ‌های فعالیت‌های مختلف و متنوع جامعه خواهند بود، باید برای زندگی در اجتماع مهارت های لازم را فرا بگیرند. مدرسه خوب، مدرسه ای است که دانش آموزان را در مسیر علمی درستی هدایت کرده و برنامه های آموزشی هدفمند و رشد محوری داشته باشد، همزمان مهارت های لازمی که در زندگی برای دانش آموز مفید است در اختیارش قرار دهد. مدرسه خوب مدرسه ای است که دانش آموز مطمئن باشد می تواند استعدادهایش را در محیط آن کشف کرده و بارور نماید. مدرسه ای که کارکنانش با اعمال و رفتاری شایسته الگوی مناسبی برای دانش آموزان باشند. «مدرسه علامه طباطبایی » سعی می کند یک «مدرسه خوب» باشد.  

اخبار پیشنهادی