مانور آموزشی برای شروع کلاس های نیمه حضوری پاسدارانی ها

دبیران دبیرستان پسرانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران در مانور آموزشی شروع کلاس های نیمه حضوری شرکت کردند. این مانور از ۱۱ بهمن شروع شده و به مدت یک هفته ادامه داشت. «یعقوب امانی» مسئول آموزش واحد پاسداران درباره این مانور آموزشی می گوید: «در این مانور، شرایط شروع کلاس های نیمه حضوری، بررسی طرح درس دبیران و اضافه کردن بخش هایی در آموزش مجازی مورد بررسی قرار گرفت.»

به گفته امانی، هدف گذاری برای نوبت دوم، از دیگر موضوعات مورد بحث در این مانور بود: «هدف گذاری نوبت دوم، از مباحث مهم این مانور آموزشی بود. طی جلساتی با دبیران، در راستای موضوع هدف گذاری ترم دوم تحصیلی، اضافه کردن بخش هایی در ارائه درس ها، گزارش فعالیت کلاسی دبیران و جلسه با مشاوران هر پایه هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.»

هماهنگی بین دبیران برای همسان سازی تکالیف و تست مجدد شبکه و سرورهای اینترنت، از دیگرموضوعات بررسی شده در این مانور آموزشی بود؛ مسئول آموزش واحد پاسداران می گوید: «همسان سازی تکالیف از اهداف مهم ما برای نیمسال دوم آموزشی است. این همسان سازی باعث می شود تکالیف درس های دانش آموزان، از نظر کمیت با یکدیگر تفاوتی نداشته باشند. همچنین جلسه های مشترک با دبیران دروس مشابه مانند قرآن، عربی و پیام های آسمان یا ریاضی و فیزیک از برنامه های هفته گذشته بود. تست شبکه برای بررسی مجدد تجهیزات و رفع مشکلات احتمالی هم از دیگر اقداماتی بود که در هفته مانور آموزشی این واحد انجام شد.»

اخبار پیشنهادی