ماراتن علمی؛ دو هدف با یک تیر

دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد فرمانیه، یک ماه قبل از شروع امتحانات نیمسال در مارتن علمی این واحد شرکت می کنند.

امتحانات پایان ترم دانش آموزان مدارس دوره اول از ۲۷ اردیبهشت شروع شد. دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد فرمانیه، یک ماه قبل از شروع امتحانات در مارتن علمی این واحد شرکت می کنند. «علی صمدی» مشاور هفتمی ها درباره این مارتن علمی می گوید: «این ماراتن ها به صورت جدول مطالعاتی برنامه ریزی شده برگزار می شود. دانش آموزان بر اساس این جدول، در آزمون های کلاسی مختلف شرکت کرده و امتیاز کسب می کنند.»

صمدی همچنین درباره اهداف این ماراتن های علمی می گوید: «این ماراتن ها ویژه آزمون جامع طراحی می شوند اما به دلیل تطابق بودجه بندی آزمون جامع ها با امتحانات نیمسال اول و دوم، معمولا دانش آموزان با برنامه ماراتن علمی برای هر دو آزمون آماده می شوند.»

به گفته صمدی شرکت پایه هفتمی ها در ماراتن علمی اختیاری است: «برای شرکت دانش آموزان در طرح ماراتن های علمی، هیچ اجباری را در نظر نگرفتیم و کاملا به صورت اختیاری ثبت نام می کنیم اما وقتی دانش آموزان نتیجه کار را در همکلاسی هایشان می بینند و متوجه می شوند که با وجود برنامه ریزی فشرده درسی از یک ماه قبل از هر آزمون جامع، از نظر نتیجه گیری در آزمون جامع و امتحانات نیمسال موفق عمل کرده اند، راغب به حضور در این ماراتن ها می شوند.»

هفتمی های فرمانیه بر اساس امتیازهای کسب شده در هر ماراتن علمی، می توانند از کمد جوایز این واحد استفاده کنند.

اخبار پیشنهادی