قهرمانی دانش آموز آبشناسانی در مسابقات شطرنج استان تهران

امید خالدی، دانش آموز پایه هشتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان به مقام قهرمانی مسابقات شطرنج استان تهران دست پیدا کرد.

خالدی در مورد نحوه انتخاب شدن برای شرکت در مسابقات استانی به خبرنگار سایت مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی گفت: «من در مسابقات منطقه ای مقام نایب قهرمانی را کسب کردم و به عنوان یکی از اعضای تیم منطقه ۵ در مسابقات استانی شرکت کردم.»

او ادامه داد: «در مسابقات استانی ۵ بازی کردم، ۴ برد و یک تساوی کسب کردم و با ۴.۵ امتیاز قهرمان شدم. تیم منطقه ۵ هم در رقابتهای تیمی قهرمان شد.»

اخبار پیشنهادی