فعالیت گلستانی ها در روزهای باقی مانده به امتحانات

تحلیل وضعیت درسی و تلاش برای رفع کردن نکات ضعف، مهمترین برنامه دانش آموزان پایه هفتم واحد گلستان تا شروع آزمون های پایانی ترم اول است.

تحلیل وضعیت درسی و تلاش برای رفع کردن نکات ضعف، مهمترین برنامه دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان تا شروع آزمون های پایانی ترم اول است. به گفته محمد قاسمی مشاور پایه هفتم گلستانی ها، بخش اول این برنامه در جلسات مشاوره حضوری محقق می شود: «در جلسات مشاوره ای که بعد از آزمون جامع به صورت حضوری برگزار شد، در مورد تحلیل آزمون و تحلیل وضعیت آموزشی هر فرد صحبت کردیم. از نتایج این جلسات در برنامه ریزی های درسی دانش آموزان در روزهای منتهی به آزمون های پایان ترم استفاده می کنیم.»

در امتحانات پایان ترم بچه ها باید به چه نکاتی بیشتر توجه کنند؟ مشاور پایه هفتم واحد گلستان می گوید: «برای آزمون های پایان ترم مجتمع، اولویت مطالعه با کتاب های درسی است. خواندن همه جزییات کتاب در این امتحانات بسیار مهم است چون در بسیاری از موارد سوالات از بخش هایی از کتاب مطرح می شود که از نظر دانش آموزان کم اهمیت است.»

قاسمی توصیه ای هم به دانش آموزان درباره نمرات مستمردارد: «نمره مستمر از چند بخش تشکیل شده است. یک بخش مربوط به نمرات آزمون های میان ترم و هفتگی است و قسمتی دیگر درباره فعالیت کلاسی مثل پرسش و پاسخ با معلم و مشارکت در بحث ها است. بخش  دیگر به ارسال به موقع تکالیف و ثبت ساعات مطالعه وابسته است. حضور منظم در کلاس های آنلاین بخش دیگر نمره مستمر را تشکیل می دهد. بخشی هم توسط دبیر و بوسیله ارزیابی هایش ثبت می شود. به دانش آموزان توصیه می کنم در روزهای باقی مانده تا شروع امتحانات فعالیت های کلاسی شان را بهتر انجام دهند تا این نمره را هم به صورت کامل بگیرند.»

اخبار پیشنهادی