نظرات و صحبت های آبشناسانی ها درباره ویژگی های مدرسه خوب

فضای ورزشی و تفریحی مهم است

«مدرسه خوب جایی است که هم دبیران خوبی داشته باشد و هم فضای بازی و سالن ورزشی مناسب.» این نظر چند نفر از دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان درباره ویژگی های یک مدرسه خوب است.

از نظر آبشناسانی ها، در بخش آموزشی، داشتن دبیران مجرب از مهمترین ویژگی های مدرسه خوب است. ایلیا نیکو از پایه هفتم می گوید: «مدرسه خوب در درجه اول باید معلم های خوبی داشته باشد. چون دانش آموزان در ارتباط مستقیم با دبیران مدرسه هستند. اگر خود معلمان هم در دوران تحصیل شان دانش آموزان خوبی بوده باشند، می توانند از تجربیاتشان برای بچه ها صحبت کنند.» این دانش آموزان در ادامه به دو ویژگی دیگر یک مدرسه خوب هم اشاره می کند: «در یک مدرسه خوب کادر اجرایی باید با همه بچه ها یکسان و با احترام برخورد کنند. نظافت مدرسه، موضوع مهم دیگری است که باید در مدرسه وجود داشته باشد.»

صدرا لطفیان دانش آموز دیگری واحد آبشناسان در تکمیل حرف های هم مدرسه ای اش می گوید: «به نظر من تجربه کادر اجرایی و معلم ها خیلی مهم است. مثل کادر اجرایی مدرسه خودمان که در عین حال که جوان هستند، همه شان تجربه کار در مدرسه را هم دارند.»

تدریس دبیران در یک مدرسه خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ این پرسش را سهند زمانی از پایه هشتم پاسخ می دهد: «در یک مدرسه خوب، دبیران باید با انگیزه و با حوصله باشند و بتوانند با دانش آموزان راحت حرف بزنند. هر معلم هم درسی را بدهد که در آن رشته تحصیل کرده و تخصص داشته باشد. خوشبختانه در واحد آبشناسان این ویژگی کاملا وجود دارد و بچه ها هم راضی هستند.»

حیاط و فضای تفریحی و ورزشی، موضوع دیگری است که دانش آموزان واحد آبشناسان در توضیف یک مدرسه خوب به آن اشاره می کنند. ماهان رحمانی مقدم درباره ورزش و تفریح می گوید: «مدرسه خوب از نگاه والدین و دانش آموزان کمی متفاوت است. اولین موضوعی که در مدرسه برای بچه ها مهم است، حیاط و امکانات ورزشی آن است. هر قدر هم امکانات آموزشی مدرسه خوب باشد ولی باز ورزش و تفریح مهم است. ولی برای مادر و پدرها مسائل آموزشی مهمتر است.»

سهند زمانی هم در ادامه صحبت های همکلاسی اش می افزاید: «زنگ تفریح خیلی مهم است. همانقدر که در مدرسه کلاس درس اهمیت دارد، به همان میزان هم زنگ تفریح مهم است و نباید کم اهمیت قلمداد شود.»

اخبار پیشنهادی