فرمانیه ها در تب و تاب امتحانات میان ترم

امتحانات میان ترم در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد فرمانیه از ۱۹ مهر شروع شده و ۷ آبان به پایان می رسد. «عباس حضرتی» مسئول آموزش واحد فرمانیه درباره این امتحانات می گوید: «آزمون های میان ترم در تمامی درس ها به جز دروس قرآن و آمادگی دفاعی برگزار می شود. سوالات این آزمون ها به صورت تستی است.»

آزمون های میان ترم با چه اهدافی برگزار می شود؟ حضرتی می گوید: «در امتحانات میان ترم علاوه بر نمره، بحث یادگیری دانش آموز برای ما بسیار مهم است. زیرا تمامی این آزمون ها تنها یک هدف را دنبال می کنند که آن یادگیری در حد تسلط است.»

دور بعدی آزمون های میان ترم دانش آموزان واحد فرمانیه از هفته سوم آبان ماه آغاز می شود. حضرتی اعتقاد دارد تکرار امتحانات باعث ارزشیابی بهتر بچه ها خواهد شد: «تکرار این آزمون ها در راستای درگیری دانش آموزان با فرآیند یادگیری و شناخت نقاط ضعف و قوت آن ها است.»

اخبار پیشنهادی