فرمانیه ای ها چطور برای امتحانات نیمسال اول آماده شدند؟

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد فرمانیه با برنامه های آموزشی متنوعی برای امتحانات نیمسال اول آماده می شوند. «عباس حضرتی» مسئول آموزش واحد فرمانیه درباره آماده سازی دانش آموزان برای شرکت در امتحانات می گوید: «بعد از تحلیل کامل نتایج آزمون جامع دانش آموزان در هر درس، مباحثی که برای هر دانش آموز نیازمند تلاش بیشتری بود، پیدا کردیم. برای این دانش آموزان منابع جدیدی برای مطالعه معرفی شد.»

به گفته حضرتی، شورای آموزشی مدرسه بعد از جلساتی، تصمیم به تشکیل کلاس های تقویتی گرفت: «در جلسات شورای آموزشی مدرسه، برای تقویت آموزشی دانش آموزان و بالا بردن آمادگی آن ها جهت شرکت در امتحانات نیمسال اول، تصمیم بر تشکیل این کلاس ها گرفته شد. در واقع این کلاس ها حاصل مطالعه تطبیقی بین نتایج آزمون جامع و نتایج آزمون های داخلی این واحد بود.»

این کلاس ها از ۱۳ تا ۳۰ آذر ادامه داشت و زمان آن غیر از زمان بندی هفتگی مدرسه بود: « این کلاس ها در دو روز پنج شنبه و جمعه از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ برگزار میشد. دانش آموزانی که به تشخیص دبیر نیاز به شرکت در این کلاس ها داشتند برای این جلسات در نظر گرفته شدند.»

از دیگر برنامه های واحد فرمانیه برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، طراحی دفتر ارزشیابی مستمر برای دبیران بود. حضرتی درباره این دفتر می گوید: « موضوعات این دفتر شامل فعالیت های تعیین شده برای هر دانش آموز در منزل، توصیه مشاور پایه، مباحث تدریس شده و فعالیت های انجام شده در کلاس است. در جلسه ۲۰ آذر، دبیران با دفتر و سر فصل های آن آشنا شدند و در جلسه ۲۰ دی هم گزارش عملکرد نیمسال اول در سر فصل های تعیین شده را خواهیم داشت.»

اخبار پیشنهادی