فرمانیه ای ها در مسابقات جونیور کاپ

رقابتهای رباتیک جونیور کاپ روز جمعه ۲۳ فروردین ۹۸ با کسب یک مقام سوم و یک مقام چهارم توسط دانش پژوهان فرمانیه ای به اتمام رسید.

دو تیم واحد فرمانیه نیز در لیگ کو اسپیس (Co Space) مقام سوم و چهارم را به دست آوردند. «ارشک عطار» و «بنیامین کوهی» رتبه سوم و تیم متشکل از «امیر حسین یوسفی»، «امیرفرهام فرح بخش» و «پارسا موسوی» رتبه چهارم را به دست آوردند.

در این مسابقات تیمهایی از دبیرستان های دوره اول پسرانه علامه طباطبایی واحدهای فرمانیه و میرداماد و دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران شرکت کردند.

فرمانیه ای ها برای شرکت در جشنواره علمی، پژوهشی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی (ATF Cup) که در روزهای ۵ و ۶ اردیبهشت ۹۸ برگزار می شود، آماده می شوند.

اخبار پیشنهادی