فرمانیه ای ها؛ بهترین ایده پردازان ایران اُپن

دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد فرمانیه درمسابقات ایران اُپن لیگ امداد فضای مشترک عنوان بهترین ایده مسابقات را به خود اختصاص دهند.

دوازدهمین دوره مسابقات سالانه بین المللی ربوکاپ آزاد ایران موسوم به  “ايران اُپن” از ۱۶ تا ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۶ در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزارشد. کمیته ملی ربوکاپ ایران و دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزارکنندگان این مسابقات هستند و تيم هاي دانش آموزي و دانشجويي از سراسر ايران و كشورهاي خارجي در آن شركت مي كنند. دانش پژوهان علامه ای واحد فرمانیه با شرکت در این مسابقات توانستند جایزه بهترین ایده مسابقات را در بخش دانش آموزی به خود اختصاص دهند.

در دنيايي كه اطلاعات به سرعت در حال تغيير است و واقعيت‌های پيچیده علمی – اجتماعی، محيطی و دانش بنیان به سرعت راه خودشان را به زندگی فردی و اجتماعی افراد باز كرده‌اند، مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی ضروری دانسته است که دانش آموزانی متفكر، منتقـد، پژوهشگر و محقق با توجه به تغییرات بوجود آمده تربيت کند . برپایی کلاس های پژوهشی و شرکت در مسابقات مهم کشوری از برنامه های مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی برای ترغیب و استعداد یابی دانش آموزان در این زمینه است.

اخبار پیشنهادی