فرآیند هدایت تحصیلی در پاسداران چگونه انجام می شود؟

هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم دبیرستان پسرانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران با برنامه های متعددی انجام می شود.

هدایت تحصیلی موفق یکی از مهم ترین اهداف خانواده ها و دانش آموزان در پایه نهم است. هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم دبیرستان پسرانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران با برنامه های متعددی انجام می شود. «مهدی شریفیان» مشاور پایه نهم واحد پاسداران درباره شروع روند هدایت تحصیلی می گوید:« دانش آموزان دوره اول باید به سامانه هم گام بروند و در آن سامانه سه آزمون روان، رغبت  و توانایی انجام دهند. به نتیجه هر کدام از این آزمون ها، در ابتدا دبیران دروس تخصصی و عمومی نمره می دهند، بعد والدین اولویت بندی می کنند، بعد والدین خود دانش آموزان اولویت بندی می کنند و در انتها با توجه به نمرات و این اولویت بندی ها، مشاور اولویت بندی رشته تحصیلی را انجام می دهد.»
به گفته شریفیان، زمانی دانش آموز می تواند موفق شود که هوش، توانایی، علاقه و استعداد او در یک مسیر قرار گیرد:« برای موفقیت دانش آموز تمامی این چهار مورد باید در یک راستا باشند. برای این رسیدن به این مهم، ما جلسات توجیهی برای اولیا پیرامون تعریف رشته های مختلف و صحبت با آن ها درباره توانمندی ها و علایق فرزندشان صحبت می کنیم؛ همچنین برای این مهم کارگروهی متشکل از مدیر مدرسه، مشاورین هر سه پایه، معاونین مدرسه و همچنین دبیران ریاضی و علوم تشکیل می شود. در این کارگروه درباره دانش آموزان، آموزش ورود به هم گام برای اولیا، آموزش صفر تا صد هر رشته تحصیلی با کمک اولیا انجام می شود. صحبت با اولیا درباره هدایت تحصیلی هم به گونه ای است که مشاور، والدین و دانش آموز در انتها هم نظر باشند و کمترین چالش ممکن برای دانش آموز از منظر هدایت تحصیلی موفق، ایجاد شود.»

اخبار پیشنهادی