علامه ای ها موش ها را شکافتند

کلاس پژوهشی دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد آبشناسان، هفته گذشته به تشریح موش آزمایشگاهی اختصاص داشت.

به گزارش روابط عمومی واحد آبشناسان، دانش آموزان برای فهم مقایسه ای آناتومی گونه های مختلف جانداران، موش آزمایشگاهی را در کلاس پژوهشی خود تشریح کردند. دانش آموزان پیش از این از هرکدام از شاخه های اصلی مهره داران یک حیوان را تشریح کرده بودند.

آناتومی و فیزیولوژی موش آزمایشگاهی تشابه زیادی به انسان دارد. این حیوان مصارف آزمایشگاهی و پزشکی زیادی داشته و در تحقیقات جدید نیز دارای اهمیت است. بنابراین تشریح موش آزمایشگاهی در کلاس پژوهشی پزشکی برای علاقه مندان به ادامه تحصیل به این رشته دارای اهمیت است.

واحد آبشناسان بزرگترین و مجهزترین مدرسه متوسطه دوره اول مجتمع علامه طباطبایی است و حدود ۵۵۰ دانش آموز در این مدرسه تحصیل می کنند.

اخبار پیشنهادی