علامه ای ها در لهستان طلایی شدند

تیم های نانو دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی در جشنواره ابداعات و اختراعات لهستان E-NNOVATE 2023  دو مدال طلا و دو عنوان برتر کسب کردند. تیم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان در این مسابقات یک مدال طلا و یک عنوان برتر (جایزه ویژه رومانی) به دست آورد.

آرشاویر میرزاخانی،  آرشان پابرجا،  علیرضا وکیلیان،  دانیال حسینی و سید محمد حسین موسوی اعضای تیم واحد آبشناسان در این مسابقات بودند.

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد فرمانیه هم در این جشنواره یک مدال طلا و یک عنوان برتر (جایزه ویژه انگلستان) گرفتند.

عرفان فنایی، هیراد ربیعی نژاد و کیان صفاری هم اعضای تیم واحد فرمانیه در جشنواره ابداعات و اختراعات لهستان بودند.

جشنواره ابداعات و اختراعات لهستان خرداد ماه امسال، به صورت غیرحضوری برگزار شد.

دانش آموزان مدارس علامه طباطبایی در چهار سال گذشته بیش از ۶۵ مدال جهانی در رشته نانو کسب کرده اند.

اخبار پیشنهادی