علامه ای ها به مرحله نهایی جشنواره خوارزمی راه یافتند

دانش آموزان نخبه واحد دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- میرداماد در رشته آزمایشگاه به مرحله استانی جشنواره خوارزمی راه یافتند.

به گزارش روابط عمومی واحد میرداماد، دانش آموزان محمد بارمان بشیری و امیر علی اسدی از پایه هفتم در رشته آزمایشگاه به مرحله استانی جشنواره علمی خوارزمی راه یافتند. جشنواره خوارزمی از معتبرترین جشنواره های علمی کشور است که همه ساله برگزار می شود. دوره اول جشنواره خوارزمی در سال ۱۳۷۸ با شرکت طرح های دانش آموزی و دانش پژوهان و فناوران توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار شد.  دوره های دوم تا ششم این جشنواره بین سال های ۷۹ تا ۸۳ در بخش دانش آموزی نوسط وزارت آموزش و پرورش و در بخش دانشجویی و آزاد توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار گردید. از سال ۱۳۸۴ تاکنون هم این جشنواره بطور منظم برگزار شده که متولی بخش دانش آموزی آن وزرات آموزش و پرورش است. در بخش دانش پژوهان و فناوران نیز مجددا سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مسئولیت برگزاری جشنواره خوارزمی را بر عهده گرفته است.  
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حمايت از عالمان و فرهيختگان عرصه علم و فناوري، تقويت روح بررسي، تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي مختلف علمي، فني، فرهنگي و معارف اسلامي از طريق قدرداني و ارج نهادن بر مقام والاي پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است.  در راستاي تحقق اهداف مذكور، اساسنامه سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در سال ۱۳۵۹ شمسي در شوراي انقلاب اسلامي به تصويب رسيد. بدين ترتيب، كشف، جذب و پرورش استعدادها در زمينه‌هاي مختلف علمي و صنعتي، حمايت و پشتيباني از مخترعان، مبتكران و پژوهشگران داخلي، استفاده از استعدادهاي بالقوه كشور و انتقال تجربه هاي علمي و فني ساير كشورها به داخل كشور به عنوان يكي از مهمترين مأموريت ها و محورهاي اصلي فعاليت‌هاي حمايتي اين سازمان مورد تجربه قرار گرفته است. بخش هايي از فرآيند حمايت از جامعه علمي و فرهيختگان كشور در سيماي برگزاري “جشنواره جوان خوارزمي” تجلي پيدا كرده است. جشنواره جوان خوارزمي خاستگاه و رهيافت سنجيده اي براي ارزش گذاري و اهميت بخشيدن به تلاش جوانان كشور است.

اخبار پیشنهادی