صبحگاه با مدیریت دانش آموزان آبشناسان

مراسم صبحگاه در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی واحد آبشناسان هر روز توسط دانش آموزان یک کلاس برگزار می شود. برگزاری این مراسم این بار به عهده دانش‌آموزان کلاس ۷/۴ بود. مسئولیت های این برنامه بین دانش آموزان تقسیم می‌شود. ماهان نوجوان و محراب ناصری آیاتی از قرآن و همچنین ترجمه آن را قرائت کردند. پس از آن امیر شایگان حدیثی را خواند. سپس همه دانش آموزان سرود ملی کشور را اجرا کردند. مانی سلحشور اخبار ورزشی را تهیه کرده و امیرمحمد مرادی  اعلام آن را به عهده داشته است.  بخش های مختلف برنامه را نیز آرین علیزاده هماهنگ کرد. دانش آموزان با انجام یک کار گروهی منسجم لحظاتی خوش را برای خود و دیگر همکلاسی ها به وجود می آورند.

اخبار پیشنهادی