شورای راهبردی واحد گلستان آغاز به کار کرد

جلسه شورای راهبردی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان برای اجرای طرح تعالی مدیریت در این واحد برگزار شد.

طرح تعالی مدیریت مدرسه چندسالی است که در برخی  واحدهای آموزشی کشور اجرا می‌شود. این طرح به مدارس علامه طباطبایی نیز رسیده است. در این طرح ۱۵۶ ویژگی مدرسه‌ی توان‌مند مشخص شده است. دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان، با رویکردی تخصصی و علمی اجرای طرح تعالی مدیریت مدرسه را در منطقه ۵ آموزش و پرورش آغاز کرده است.

حجت حضرتی، مدیر واحد گلستان درباره‌ی اجرای طرح تعالی مدیریت مدرسه می گوید: « در این طرح به دنبال این هستیم که مدل و الگویی استاندارد برای مدیریت مدرسه بازتعریف کنیم. تعریف این الگو اقدام مهمی در راستای تکثیر مدارس علامه طباطبایی  است.»

وی افزود: «در طرح تعالی، مدیریت فرایندها و اقدامات مختلف آموزشی و فرهنگی و پژوهشی و انضباطی مدرسه استانداردسازی می‌شود. واحد گلستان به صورت آزمایشی در یک بازه‌ی زمانی ۱۲ ماهه طرح تعالی مدیریت را انجام خواهدداد. بعد از آن این طرح می‌تواند به عنوان الگوی نوین مدرسه‌داری در دیگر واحدها اجرایی شود.»

مدیر واحد گلستان خارج کردن مدرسه از حالت فردمحوری را از فواید این طرح دانست و ادامه داد: «ما سعی داریم شیوه‌ها و اطلاعاتی که در اختیار افراد و کارکنان با تجربه‌ی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی است، از حالت شفاهی خارج نموده و در شیوه‌نامه‌های استاندارد مدیریتی مکتوب کنیم. با این روش در صورتی که فردی از مجموعه خارج شود، تجربه‌ها و نحوه‌ی مدیریت آن فرد در داخل مجموعه باقی خواهد ماند. همچنین اعمال سلیقه در بخش‌های مختلف به کم‌ترین حد خود می‌رسد. ضمن این که می‌توانیم هر سال برای مدارس پروژه‌ی بهبود تعریف کنیم و از این راه مدیریت مدرسه را بهبود بخشیم و در نتیجه کیفیت خدمات را افزایش دهیم.»

حضرتی ادامه داد: «یکی از اهداف ما در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان این است که در رقابت برای کسب جایزه تعالی مدیریت کشور شرکت کنیم. لازم به یادآوری است که واحد گلستان اولین مدرسه در سطح‌ کشور است که در این رقابت شرکت خواهدکرد.»

در راستای اجرای هرچه بهتر طرح تعالی مدیریت مدرسه در واحد گلستان جلسات منظم هفتگی با حضور مدیر و کارکنان مدرسه در حال برگزاری است.

اخبار پیشنهادی