شورای دانش آموزی گلستان مشخص شد

انتخابات شورای دانش آموزی  تمرین مسئولیت پذیری و  مشارکت در امور مدرسه است. اعضای این شورا همچون مشاوران مدیر مدرسه هستند.

دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد گلستان همگام با دیگر مدارس هر سال انتخابات شورای دانش آموزی را برگزار می کند. در این انتخابات دانش آموزان به روش های مختلف ایده های خود را برای مشارکت در برنامه های مدرسه طرح کردند. 

پس از شمارش آراء، دانش آموزان رامتین ولی پور، بردیا بدری کوهی، امیر حسین ولی، امیررضا اسماعیل بیگی، پارسا برهانی به عنوان اعضای اصلی شورای دانش آموزی مدرسه انتخاب شدند.

اخبار پیشنهادی