برگزاری مسابقه «شهر ریاضی» در واحد آبشناسان

مسابقه بزرگ «شهر ریاضی» برای نخستین بار در استان تهران، در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان برگزار می شود.

این مسابقه پنج شنبه ۲۰ مهرماه با حضور دکتر مجید میرزاوزیری، استاد تمام ریاضیات دانشگاه فردوسی مشهد برای آبشناسانی ها برگزار خواهد شد.

«شهر ریاضی» مسابقه ای با هدف افزایش علاقه دانش آموزان به ریاضیات است. شرکت کنندگان در این مسابقه، در گروه های ۳ نفری تقسیم بندی شده و در فضایی شبیه زندگی در یک شهر واقعی قرار می گیرند.

در این مسابقه شرکت‌کنندگان می‌توانند با استفاده از خرید و فروش سوال‌ها و پاسخ‌ها، امتیاز کسب کنند.

در روز برگزاری مسابقه شهر ریاضی در واحد آبشناسان، ابتدا همکاران و دبیران مدرسه برای داوری آموزش می بییند. سپس قوانین بازی به دانش آموزان آموزش داده می شود.

جلسات توجیهی مسابقه توسط «محسن ایرجی» مدیر واحد آبشناسان و دکتر مجید میرزاوزیری برگزار کننده شهر ریاضی، در دو جلسه به صورت حضوری و آنلاین برای آبشناسانی ها برگزار شده است.

اخبار پیشنهادی