شرکت گلستانی ها هر هفته در «زنگ آزمون»

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان هر هفته در «زنگ آزمون» به سوالاتی از درس های مختلف پاسخ می دهند. جزییات برنامه «زنگ آزمون» از ابتدای سال تحصیلی تا پایان ترم در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است.

«محمد قاسمی» مسئول آموزش مدرسه درباره این زنگ می گوید: «آزمون های زنگ آزمون شنبه هر هفته برای دانش آموزان پایه هفتم و هشتم و دوشنبه ها برای نهمی ها برگزار می شود. بچه ها هر هفته به سوالات یک یا دو درس پاسخ می دهند. برنامه زمانی و بودجه بندی این آزمون ها از قبل به دانش آموزان اطلاع رسانی شده است.»

«زنگ آزمون» با چه هدفی برگزار می شود؟ قاسمی می گوید: «این آزمون ها پیش درامدی برای آزمون های مجتمع است. در حقیقت کیفیت و کمیت آزمون های زنگ آزمون بستگی به آزمون هدف ما دارد. به عنوان مثال، بچه ها برای شرکت در آزمون جامع، باید هر هفته به سوالاتی از جنس و سبک این آزمون پاسخ دهند. تستی یا تشریحی بودن سوالات زنگ آزمون هم مستقیما به آزمون هدف بستگی دارد که برای آزمون جامع یا آزمون های پایان ترم متفاوت خواهد بود. هدف دیگر برگزاری زنگ آزمون ارزشیابی دانش آموزان است. از نتایج آزمون ها در ارائه برنامه های مطالعاتی اختصاصی به بچه ها استفاده می شود.»

به گفته مسئول آموزش دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان، این نوع برنامه ریزی برای برگزاری آزمون ها باعث می شود تا بچه ها در طول ترم خسته نشوند و برنامه مطالعاتی شان را هم بر اساس آزمون های هفتگی اجرا کنند.

اخبار پیشنهادی