شرکت گلستانی ها در چهارمین دور جلسات مشاوره حضوری

چهارمین جلسه مشاوره حضوری برای دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان از ۲۷ مهر آغاز شد. برگزاری این جلسات مشاوره از تابستان آغاز شده است. «محمد عظیمی» مشاور واحد گلستان درباره اهداف این جلسات گفت: «این مشاوره ها به صورت فرد به فرد انجام شده و جنبه های مختلفی را در برمی گیرد. از منظر آموزشی، ما با بررسی دفتر برنامه ریزی دانش آموز و وضعیت عملکرد کلاسی هر فرد، سطح آموزش هر دانش آموز را تعیین می کنیم.»

به گفته عظیمی حضور اولیا در این جلسات الزامی است و به پیشبرد اهداف آموزشی مدرسه کمک قابل توجهی می کند: «بر اساس برنامه ریزی ها، حضور اولیا در جلسات برای بررسی وضعیت عملکرد دانش آموز بسیار ضروری می باشد. همچنین نظرات اولیا درباره وضعیت کلاس های مجازی یا نحوه تدریس اساتید، در شناخت نقاط ضعف و قوت برنامه های مدرسه بسیار موثر است.»

عظیمی همچنین درباره دیگر جنبه های این جلسات مشاوره گفت:«صحبت های ما در این جلسات مشاوره، فقط آموزشی نیست. باتوجه به شرایطی که به وجود آمده، لازم است ما با دانش آموز از منظر انگیزشی هم کار کنیم تا روحیه و انگیزه دانش آموزان در طول سال تحصیلی تقویت شود.»

اخبار پیشنهادی