شرکت هفتمی های واحد میرداماد در دومین جلسه مشاوره آموزشی

دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد، شنبه ۲ اسفند در دومین جلسه مشاوره آموزشی ترم دوم، با حضور «حیدر بابایی فرد» مسئول آموزش پایه هفتم این واحد، شرکت کردند. موضوع این جلسه آنلاین، بررسی و تحلیل آزمون ریاضی و علوم هفتمی ها و روش صحیح پر کردن پاسخ برگ بود.

بابایی فرد درباره تحلیل آزمون دانش آموزان می گوید: «دانش آموزان پایه هفتم در روزهای ۱۵، ۱۶ و ۱۸ بهمن در آزمون های حضوری و آنلاین ریاضی و علوم شرکت کردند. یکی از مهم ترین موضوعات این جلسه بررسی و تحلیل نتایج همین آزمون ها بود.»

مسئول پایه هفتمی های میرداماد همچنین از مطالعه کتاب درسی به عنوان اولویت اول دانش یاد کرد و گفت: «تعیین اولویت مطالعه برای دانش آموزان از نکات کلیدی این جلسه بود: «درجمع بندی صحبت با دبیران درباره نتایج آزمون های ریاضی و علوم، به تعیین اولویت مطالعه برای دانش آموزان رسیدیم. جزوه دبیر و حل نمونه سوال باید اولویت های بعدی دانش آموزان باشد. مهم ترین اولویت دانش آموز خواندن کتاب درسی است. بسیاری از دانش آموزان قبل از تسلط کامل بر مباحث درسی، نمونه سوال مربوط به آن را حل می کنند. در این جلسه مشاوره آموزشی به این مشکل و اولویت بندی مطالعه دانش آموزان هم پرداختیم.»

به گفته بابایی فرد، روش صحیح تست زدن و پر کردن پاسخ برگ از دیگر موضوعات مهم مطرح شده در جلسه بود: «در جلسه قبلی مشاوره آموزشی که ۲۹ دی برگزار شده بود، تکنیک های تست زنی مثل روش ضربدر منها و زمان های نقصانی را به دانش اموزان آموزش دادیم. در این جلسه هم با توجه اینکه آزمون جامع اسفند ماه مجتمع، تاکیدی دوباره بر روش صحیح تست زدن و پر کردن پاسخ برگ داشتیم.»

اخبار پیشنهادی