شرکت هفتمی های واحد میرداماد در جلسه مشاوره آموزشی

دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد دوشنبه ۲۹ دی در جلسه مشاوره آموزشی شرکت کردند. این جلسه با حضور «حیدر بابایی فرد» مسئول آموزش پایه هفتم این واحد برگزار شد.

مسائل آموزشی ترم دوم، تکنیک های حل سوال، شیوه های تست زنی، نحوه مطالعه و استفاده از کتاب های کمک درسی از محور های صحبت این جلسه بود. بابایی فرد درباره این جلسه می گوید: «در این جلسه با دانش آموزان پایه هفتم درباره مسیر آموزشی نیمسال دوم صحبت کردیم. این مسیر،  برنامه های متنوع آموزشی، برنامه های امتحان ترم، برنامه آزمون های هماهنگ و امتحانات داخلی را شامل می شود.»

به گفته بابایی فرد، چگونگی استفاده از کتاب های کمک درسی از دیگر مباحث مهم این جلسه بود: «چگونگی استفاده از کتاب های کمک درسی در کنار تکنیک های حل سوال و روش های تست زنی از مهم ترین مباحث جلسه ما بود. آنلاین شدن آموزش و حل سوالات توسط دانش آموز در منزل مستلزم یادگیری این نکات است که به آن ها اشاره کردیم و تکنیک های مربوط به هر کدام را به دانش آموز آموزش دادیم.»

زمانبندی و نوع نگاه دانش آموز به سوالات، در پاسخ دهی به آن ها بسیار کمک کننده است؛ مسئول آموزش پایه هفتم می گوید: «از تکنیک های مهم تست زنی که به دانش آموزان هفتمی آموزش داده شد، تکنیک ضربدر منها و روش زمان های نقصانی است. در تکنیک ضربدر منها، دانش آموز سوالی را که بلد نیست یا حس می کند به زمان بیشتری برای حل آن نیاز دارد به صورت جداگانه برای هر کدام علامت می زند. از طرف دیگر در روش زمان های نقصانی، دانش آموز کنار هر سوالی که در زمانی کمتر از زمان تعیین شده حل کرد، زمان اضافی باقی مانده را یادداشت می کند. در انتها این زمان های اضافی برای حل سوالاتی که دانش آموز نیاز به زمان بیشتری داشته و کنارشان علامت زده به کمک می آیند. یادگیری این روش ها توسط دانش آموز نقش بسیار مهمی در پیشرفت تحصیلی او به ویژه در زمان آموزش آنلاین خواهند داشت.»

اخبار پیشنهادی