شرکت میردامادی ها در جلسه آشنایی با ارزشیابی ها

دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد هفته سوم آبان ماه در جلسه ای آنلاین با مشاوره پایه شرکت کردند. «حیدر بابایی فرد» مشاور پایه هفتم واحد میرداماد درباره این جلسه می گوید: «موضوع جلسه ۱۵ آبان با دانش آموزان، آشنایی با انواع ارزشیابی ها و تفاوت ارزشیابی مستمر و پایانی بود. ارزشیابی مستمر به دلیل کارهای کلاسی دانش آموز و تاثیری که مستقیم از فعالیت های کلاسی دانش آموز می گیرد بسیار مهم است و جلساتی این چنینی به دانش آموزان به ویژه هفتمی هایی که تازه وارد دبیرستان دوره اول شده اند، اهمیت این موضوع را یادآوری می کنند.»

از ابتدای سال تحصیلی این سومین جلسه ای هفتمی های واحد میرداماد بود که با زمینه آموزشی برگزار شد؛ بابایی فرد می گوید: «قبل از این جلسه، هفتمی ها در دو جلسه آموزشی دیگر هم شرکت کردند. موضوع این جلسات هم برنامه ریزی درسی و خلاصه نویسی بود. جلسات آموزشی هر پایه معمولا با توجه به اهمیتی که موضوعات مختلف در هر پایه دارند برگزار می شود و در پایه هفتم به دلیل اهمیت بالای این مباحث، در سه جلسه ابتدایی آموزشی مان با دانش آموزان درباره آن ها صحبت کردیم.»

اخبار پیشنهادی