شرکت ششمی ها در مسابقه ساخت تفنگ کاغذی

دانش آموزان پایه ششم دبستان های علامه طباطبایی در مسابقه ساخت کاردستی تفنگ کاغذی شرکت می کنند.

برگزار کننده این مسابقه دبیرستان دوره اول دخترانه علامه طباطبایی – واحد پاسداران است. دانش آموزان برای شرکت در این برنامه ابتدا باید تفنگ کاغذی شان را بسازنند. علامه ای ها برای ساخت تفنگ کاغذی، مقوا، کاغذ رنگی، کش و چسب نیاز دارند.

بعد از ساخت، تعدادی مانع روی زمین قرار می دهند و به وسیله تفنگ کاغذی به موانع شلیک می کنند. دانش آموزان باید از بهترین پرتاب شان ویدئو تهیه کرده و برای واحد دخترانه پاسداران ارسال کنند. به ۳ نفر از بهترین پرتاب کنندگان، جوایزی اهدا می شود.

هدف از برگزاری این مسابقه، تقویت تمرکز، سنجش مهارت های دانش آموزان در درس علوم و ایجاد نشاط و هیجان در آنها است.

شیوه نامه شرکت در مسابقه

برای ثبت نام در مسابقه تفنگ کاغذی وارد لینک زیر شوید:

https://forms.gle/h41Dwf2ZbvkirBEx9

اخبار پیشنهادی