شرکت دهمی های واحد پاسداران در آزمون آنلاین هفتگی؛ هر چهارشنبه

دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران، از ابتدای مهرماه هر چهارشنبه در آزمون آنلاین هفتگی شرکت می کنند. سوالات این آزمون یک هفته از دروس اختصاصی و یک هفته از دروس عمومی طرح می شود. زمان شروع امتحان ساعت ۱۳:۳۰ و مدت زمان آن ۲ ساعت است. دانش آموزان برای شرکت در آزمون های هفتگی باید وارد سامانه کارسنج شوند.

«محمد رضازاده» مسئول پایه دهم واحد پاسداران درباره این آزمون ها به خبرنگار سایت علامه طباطبایی گفت: «آزمون های هفتگی با هدف دوره مطالب درسی، تثبیت آن ها و ارزشیابی دانش آموزان برگزار می شود. همچنین از نتایج این آزمون در برنامه های مطالعاتی هفتگی که به دانش آموزان می دهیم، استفاده می شود. سوالات آزمون هفتگی، هم به صورت تستی و هم تشریحی هستند.»

به گفته رضازاده، بودجه بندی آزمون براساس نوع دروس متفاوت است: «در این آزمون سوالات دروس اختصاصی به صورت مبحثی و سوالات دروس عمومی از ابتدای کتاب تا جایی که تدریس شده، طرح می شود. دلیل این کار، فرّار بودن مطالب حفظ کردنی در دروس عمومی و نیاز دانش آموزان به دوره هفتگی آن ها است.»

اخبار پیشنهادی