شرکت اولیا گلستانی در طرح گفتگوی مثبت

اولیا دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان در برنامه ویژه ای با دبیران مدرسه به صورت تلفنی گفتگو می کنند. برنامه زمانی این طرح، از قبل در اختیار اولیا قرار گرفته و هر کدام از آن ها می توانند با مدرسه تماس بگیرند و با دبیران صحبت کنند.

صحبت درباره وضعیت درسی دانش آموز، امتحانات نوبت اول و ارائه راهکارهایی درباره مطالعه دروس مختلف در نیمسال دوم تحصیلی از طرف دبیران به اولیا، از مهمترین اهداف برگزاری این برنامه ویژه است. «محمد عظیمی» مسئول آموزشی واحد گلستان درباره این برنامه می گوید: «ارتباط بین بی واسطه اولیا و مدرسه، یکی از برنامه های مهمی است که از تابستان در واحد گلستان پیگیری می شود. این ارتباط برای موفقیت دانش آموزان در حوزه های مختلف بسیار ضروری است. در روزهایی که ارتباط حضوری امکان پذیر نیست، برنامه گفتگوی اولیا و دبیران را به صورت تلفنی برگزار خواهیم کرد.»

به گفته عظیمی، ارتباط مناسب بین مدرسه و خانواده ها از تابستان در سه شکل انجام شده است: «با شروع پایگاه تابستانی ارتباط اولیا و مدرسه به صورت مشاوره حضوری یا تلفنی با مسئول آموزش، تماس های دوره ای پشتیبان های آموزشی و جلسات حضوری مدیر مدرسه با اولیا انجام شد.»

گفتگوهای مدرسه و اولیا چه نتایجی برای دانش آموزان به همراه خواهد داشت؟ عظیمی می گوید: «صحبت درباره وضعیت درسی دانش آموزهدف اصلی این جلسات است. ارتباط بی واسطه خانواده ها و دبیران مدرسه همچنین در موارد بسیاری باعث شناخت بهتر استعداد دانش آموزان توسط معلمان خواهد شد.»

اخبار پیشنهادی